Apakah Kes Suis Di Jawa?

Artikel ini merangkumi pernyataan kes beralih di java dengan pelbagai peraturan dan contoh termasuk rentetan sebagai ungkapan huruf besar dan contoh suis bersarang.

Bahasa pengaturcaraan Java mempunyai syarat dan yang mengoptimumkan logik semasa menulis program. Pembinaan logik bebas menggunakan kes suis menghasilkan peningkatan kecekapan. Menggunakan kes suis di java mengoptimumkan kebolehbacaan kod sambil mengerjakan beberapa ekspresi ujian. Dalam artikel ini, anda akan belajar mengenai case case in dengan pelbagai contoh. Berikut adalah topik yang dibincangkan dalam artikel ini:Apakah Kes Suis Di Jawa?

Penyataan suis Java adalah seperti pernyataan bersyarat yang menguji pelbagai nilai dan memberikan satu output. Pelbagai nilai yang diuji disebut kes. Ia seperti pernyataan berbilang cabang. Selepas pelepasan java 7, kita juga boleh menggunakan tali dalam casingnya. Berikut ini adalah sintaks menggunakan huruf suis di .beralih (ungkapan) {nilai kes: // pernyataan nilai kes pecahan n: // pernyataan pecah lalai: // pernyataan}

Peraturan Yang Perlu Diingat

Terdapat peraturan tertentu yang mesti diingat semasa menyatakan kes beralih di java. Berikut adalah perkara-perkara tertentu yang perlu diingat semasa menulis huruf kes di java.

  1. Kami tidak dapat menyatakan nilai pendua dalam kotak suis.  2. Nilai dalam kes dan pemboleh ubah dalam kes suis mestilah sama.

  3. Pemboleh ubah tidak dibenarkan dalam satu kes, mestilah pemalar atau literal.

    cara menukar ke binari di python
  4. Pernyataan rehat memenuhi tujuan mengakhiri urutan semasa pelaksanaan.  5. Tidak perlu memasukkan pernyataan rehat, pelaksanaan akan beralih ke pernyataan seterusnya jika pernyataan putus tidak ada.

  6. Pernyataan lalai adalah pilihan juga, ia boleh muncul di mana saja di blok.

    pengendalian pengecualian di pl sql

Carta Aliran

Carta alir- sarung suis di java-edureka

Contoh

Pernyataan Break dalam Kes Switch

Pernyataan rehat digunakan untuk mengawal aliran pelaksanaan, setelah ekspresi berpuas hati pelaksanaan akan keluar dari blok suis.

kelas awam Contoh {public static void main (String args []) {int month = 7 switch (month) {case 1: System.out.println ('january') break case 2: System.out.println ('februari' kes pecah 3: kes pecah System.out.println ('march') 4: kes pecah System.out.println ('april') 5: kes pecah System.out.println ('may') 6: System.out kes pecah .println ('jun') 7: kes pecah System.out.println ('julai') 8: kes pecah System.out.println ('ogos') 9: Break sistem.out.println ('September') kes 10: Kes pecah System.out.println ('Oktober') 11: kes pecah System.out.println ('november') 12: sistem.out.println ('disember') pecah lalai: System.out.println ( 'tidak sah') } } }

Pengeluaran: julai

Sarung Suis Bersarang

Sarung suis bersarang menggabungkan kes suis lain dalam kes suis yang ada. Berikut adalah contoh yang menunjukkan kes suis bersarang.

kelas awam Contoh {public static void main (String args []) {int tech = 2 int course = 2 switch (tech) {case 1: System.out.println ('python') break case 2: switch (course) { kes 1: Kes pecah System.out.println ('J2EE') 2: System.out.println ('advance java')}}}}

Pengeluaran: maju java

Kes Jatuh Melalui Suis

Apabila tidak ada pernyataan rehat yang terlibat dalam blok kes beralih. Semua pernyataan dilaksanakan walaupun ekspresi ujian berpuas hati. Berikut adalah contoh casing suis jatuh melalui.

kelas awam Contoh {public static void main (String args []) {intursus = 2 suis (kursus) {kes 1: System.out.println ('java') kes 2: System.out.println ('python') kes 3: System.out.println ('Devops') case 4: System.out.println ('Automation testing') case 5: System.out.println ('Hadoop') case 6: System.out.println (' AWS ') lalai: System.out.println (' lihat edureka.co untuk lebih banyak lagi ')}}}
 Pengeluaran: java python Devops Automation menguji Hadoop AWS lihat edureka.co untuk maklumat lanjut

Kes Enum Dalam Suis

Sarung suis juga membolehkan enum. Enum pada dasarnya adalah senarai pemalar yang dinamakan. Berikut adalah contoh penggunaan enum dalam kotak suis.

kelas awam Contoh {public enum day {s, m, t, w, th, fr, sa} public static void main (String args []) {course [] c = day.values ​​() untuk (hari ini: c) {suis (hari ini) {case s: System.out.println ('Sunday') break case m: System.out.println ('Monday') case break t: System.out.println ('Tuesday') break case w : Kes pecah System.out.println ('Wednesday') th: System.out.println ('Thursday') case break fr: System.out.println ('Friday') break case sa: System.out.println (' Sabtu ') rehat}}}}
 Pengeluaran: Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu

String In Switch Case

Setelah pelepasan Java 7, kotak suis dapat dimiliki sebagai kes. Berikut adalah contoh penggunaan tali sebagai kes dalam pernyataan beralih.

kelas awam Contoh {public static void main (String args []) {String player = 'بیٹmen' switch (player) {case 'بیٹmen': System.out.println ('Batsmen adalah pemain yang bermain dengan kelawar') break case 'bowler': System.out.println ('siapa yang melemparkan bola') break case 'wicket-keeper': System.out.println ('siapa yang menahan bola di belakang wicket') break case 'fielder': System.out .println ('who Field in the ground') memecahkan lalai: System.out.println ('no entry present')}}}
 Pengeluaran: Pemukul adalah pemain yang bermain dengan kelawar

Dalam artikel ini, kami telah membincangkan bagaimana kita boleh menggunakan suis case dengan pelbagai contoh. Dengan penggunaan pernyataan bersyarat menjadi lebih mudah untuk menguji beberapa keadaan sekaligus dan juga menghasilkan penyelesaian masalah yang agak sukar untuk dioptimumkan. Bahasa pengaturcaraan Java banyak terdapat dalam konsep seperti itu yang menjadikan kehidupan pengembang lebih mudah dan bebas. Mulakan pembelajaran anda dan kuasai semua kemahiran yang diperlukan untuk menjadi pembangun java. Daftar ke Edureka's dan gunakan potensi anda untuk membuat aplikasi kedudukan tertinggi.

Ada soalan untuk kami? sila sebutkan ini di bahagian komen artikel ‘Switch Case In Java’ ini dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.

apa yang berjaga-jaga dalam javascript