Semua yang anda perlu ketahui mengenai Pemboleh ubah di Java

Artikel ini akan memberi anda pengetahuan terperinci dan komprehensif mengenai Pemboleh ubah di Jawa, jenisnya dan cara memulakannya.

Pemboleh ubah adalah keperluan asas dalam apa jua program sama ada , atau . Ia adalah unit simpanan asas. Ia berfungsi sebagai wadah dan digunakan untuk menyimpan nilai data. Nilai-nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah dapat diubah semasa pelaksanaan program. Setiap pemboleh ubah diberi jenis data. Pembolehubah, dalam istilah yang lebih sederhana, adalah a nama diberikan kepada a lokasi ingatan . Oleh itu, saya telah membariskan soket untuk Pemboleh ubah di Java dalam urutan berikut:cara menetapkan jalan java

Pemboleh ubah di Java

Pemboleh ubah di Java boleh terdiri daripada pelbagai jenis: • Tali: Digunakan untuk menyimpan bahan teks seperti 'Selamat Datang'.
 • int: Digunakan untuk menyimpan nilai integer seperti 567.
 • terapung: Menyimpan nombor terapung seperti 29.99.
 • char: Menyimpan watak tunggal, seperti ‘s’, ‘R’.
 • boolean: Menyimpan nilai yang berkaitan dengan dua keadaan - 'Betul atau Salah'

Pengisytiharan dan Permulaan Pembolehubah

Pemboleh ubah dinyatakan dengan menentukan parameter berikut:

 • Jenis data: Jenis data yang disimpan dalam pemboleh ubah. • Nama boleh ubah: Nama unik yang diberikan kepada pemboleh ubah.

 • Nilai: Nilai awal disimpan dalam pemboleh ubah.

umur int = 50 berat badan apungan = 50.60

Di abcontoh ini, int adalah jenis data, umur adalah nama yang diberikan kepada pemboleh ubah, dan lima puluh adalah nilai. Begitu juga, terapung adalah jenis data, berat adalah nama pemboleh ubah dan 50.60 adalah nilai.Jenis Pemboleh ubah di Jawa

Java menyediakan tiga jenis pemboleh ubah kepada pengguna:

variables-in-java

Pemboleh ubah tempatan: Jenis Pemboleh ubah ini ditentukan dalam blok, kaedah, atau pembangun program.

 • Pemboleh ubah ini dibuat semasa fungsi dipanggil dan berada musnah serta merta setelah panggilan fungsi dikembalikan.

 • Pemboleh ubah tempatan melarang penggunaan pengubah akses.

  cara mengatur jalan di java
 • Pemboleh ubah ini boleh diakses hanya dalam blok tertentu.

kelas awam EmployeeId {public void EmployeeId () {// pemboleh ubah tempatan int id = 0 id = id + 6 System.out.println ('Employee ID:' + id)} public static void main (String args []) { EmployeeId obj = EmployeeId baru () obj.Em EmployeeId ()}}

Pengeluaran:

ID pekerja: 6

Dalam contoh yang diberikan di atas, pemboleh ubah id adalah tempatan untuk fungsi, iaitu ia boleh digunakan hanya dalam fungsi itu .

Apabila menggunakan pemboleh ubah tempatan di luar skop, ralat dikembalikan. Mari lihat kod berikut untuk memahaminya dengan lebih baik.

kelas awam EmployeeId {public void EmployeeId () {// pemboleh ubah tempatan id int id = 0 id = id + 6} awam statik kekosongan utama (String args []) {// menggunakan pemboleh ubah tempatan di luar skop System.out.println ( 'ID pekerja:' + id)}}

Pengeluaran:

/Em EmployeeId.java:12: ralat: tidak dapat mencari simbol System.out.println ('Employee ID:' + id) ^ simbol: variabel id location: class EmployeeId 1 error

Pembolehubah Contoh: Mereka adalah pemboleh ubah yang dapat dinyatakan dalam kelas, di luar blok, kaedah, atau konstruktor. Mereka tidak statik.

 • Pemboleh ubah ini dibuat apabila sebuah objek kelas dibuat dan musnah ketika objek musnah .

 • Access Modifiers boleh digunakan sebagai pemboleh ubah contohnya.

 • Apabila tiada pengubah ditentukan, pengubah lalai digunakan.

 • Pemboleh ubah Instance mempunyai nilai lalai, 0 untuk nombor, salah untuk Boolean, dan batal untuk rujukan objek.

import java.io. * Harga kelas {// Pemboleh ubah instan yang dinyatakan dalam kelas dan tidak di dalam fungsi int gitarPrice int pianoPrice int flutePrice} kelas awam Utama {public static void main (String args []) {// objek pertama Harga ob1 = Harga baru () ob1.guitarPrice = 10000 ob1.pianoPrice = 5000 ob1.flutePrice = 1000 // objek kedua Harga ob2 = Harga baru () ob2.guitarPrice = 9000 ob2.pianoPrice = 4000 ob2.flutePrice = 2000 // memaparkan harga untuk objek pertama System.out.println ('Harga untuk objek pertama:') System.out.println (ob1.guitarPrice) System.out.println (ob1.pianoPrice) System.out.println (ob1.flutePrice) // memaparkan harga untuk objek kedua System.out.println ('Harga untuk objek kedua:') System.out.println (ob2.guitarPrice) System.out.println (ob2.pianoPrice) System.out.println (ob2. harga seruling)}}

Pengeluaran:

Harga untuk objek pertama: 10000 5000 1000 Harga untuk objek kedua: 9000 4000 2000

Pemboleh ubah Statik: Mereka serupa dengan Pembolehubah Contoh. Perbezaan utama adalah bahawa mereka dinyatakan menggunakan kata kunci statik dan hanya satu salinan pemboleh ubah statik setiap kelas yang dibenarkan.

 • Mereka juga dikenali sebagai Pemboleh ubah Kelas.

 • Hanya satu salinan pemboleh ubah statik setiap kelas yang dibenarkan, tanpa mengira jumlah objek yang dibuat.

 • Pemboleh ubah ini dibuat pada permulaan program dan secara automatik dimusnahkan apabila pelaksanaan program selesai.

 • Nilai lalai bagi pemboleh ubah statik adalah sama dengan pemboleh ubah contoh.

 • Untuk mengakses pemboleh ubah statik, tidak perlu membuat objek kelas itu.

 • Pemboleh ubah boleh diakses dengan:

class_name.variable_name
c import java.io. * class manager {// static variable gaji public static double gaji public static name String = 'Jonathan'} public class Main {public static void main (String args []) {// mengakses pemboleh ubah statik tanpa objek Manager.salary = 90000 System.out.println (gaji rata-rata Manager.name +: '+ Manager.salary)}}

Pengeluaran:

Gaji purata Jonathan: 90000.0

Pemboleh ubah yang dibincangkan di atas banyak digunakan untuk pengalaman pengaturcaraan yang cekap. Setiap pemboleh ubah mempunyai sifat tersendiri dan mesti digunakan dengan betul.

Dengan ini, kita akan mengakhiri artikel Pembolehubah ini di Java. Saya harap contoh-contoh yang disebutkan di atas cukup untuk anda memulakan di Jawa , lihat oleh Edureka, sebuah syarikat pembelajaran dalam talian yang dipercayai dengan rangkaian lebih daripada 250,000 pelajar berpuas hati yang tersebar di seluruh dunia. Kursus latihan dan pensijilan Java J2EE dan SOA Edureka dirancang untuk pelajar dan profesional yang ingin menjadi Pembangun Java. Kursus ini dirancang untuk memberi Anda awal dalam pengaturcaraan Java dan melatih anda untuk konsep Java teras dan maju bersama dengan pelbagai kerangka kerja Java seperti Hibernate & Spring.

cara menamatkan kaedah di java

Ada soalan untuk kami? Sila sebutkan di bahagian komen dari artikel 'Variables in Java' ini dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.