Panjang Array dalam JavaScript: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Artikel ini memberi tumpuan kepada Panjang Array Dalam JavaScript. Ini Ciri, fungsi dan pelbagai contoh yang cukup untuk anda fahami secara terperinci.

Pemboleh ubah digunakan untuk menyimpan nilai jenis data yang sedang ditentukan oleh pengguna tetapi hanya dapat menyimpan satu nilai. Susunan adalah kaedah yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu pemboleh ubah. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan Susunan JavaScript dan apakah Panjang Array dalam JavaScript mengikut urutan berikut:PENGENALAN

Susunan digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dari jenis yang sama dalam satu pemboleh ubah. Dari segi teknikal adalah sejenis struktur data linear. Dengan kata yang lebih mudah, data disimpan dalam urutan tertentu yang satu demi satu. Array adalah peruntukan memori yang bersebelahan untuk nilai data dari jenis data yang sama.cara menetapkan jalan java

Panjang susunan - Panjang bulatan dalam javascript - edurekaINDEKS KEDATANGAN

Pengindeksan array secara teknikal mewakili kedudukan elemen. Elemen adalah nilai data yang disimpan dalam array. Pengindeksan susunan bermula dari 0, iaitu. nombor kedudukan elemen pertama dilambangkan dengan 0.

Arr [0] = 45.
Kemudian dalam array Arr pada kedudukan ke-0 elemen data ada.Panjang Array Dalam JavaScript-APA ITU?

Array.length adalah contoh jenis Array adalah panjang harta benda. Panjang sifat Array mengembalikan bilangan elemen dalam larik. Ia juga dapat membantu memperbarui panjang Array (yang menambah atau menurunkan bilangan elemen. Nilai panjang harta itu adalah bilangan bulat positif yang berkisar antara daya kurang dari 2 hingga 32 dari 2 (232).

Sintaks:

apakah struktur data di java
susunan.panjang

Kod:

Panjang Array dalam JavaScript

Pengeluaran:

nilai lalai char di java
panjang arr adalah: 5

SIFAT HARTA YANG BERKAITAN dengan Array.length

Harta tanah Nilai
Boleh ditulis YA
Boleh dikonfigurasikan TIADA
Tidak terkira TIADA
  • DITULIS: Sekiranya atribut ini ditetapkan ke false, nilai harta tanah tidak akan berubah.
  • SESUAI: Sekiranya atribut ini ditetapkan ke false, maka percubaan untuk menghapus harta atau mengubah atributnya akan gagal.
  • DIPERCAYAI: Sekiranya atribut ini ditetapkan menjadi benar, harta tanah akan berulang selama gelung.

PERBEZAAN ANTARA PANJANG DAN INDEKS

  • Pengindeksan adalah nombor kedudukan elemen dalam array sementara panjang adalah bilangan elemen yang terdapat dalam array apa pun.
  • Pengindeksan bermula dari 0 sementara panjang bermula dari 1.
  • Julat pengindeksan bermula dari 0 hingga n-1 dan panjang antara 1 hingga n.

Dengan ini, kami telah sampai ke akhir artikel kami. Saya harap anda memahami apa itu Arraylength dalam JavaScript dan bagaimana ia berfungsi.

Sekarang setelah anda mengetahui tentang Panjang Array dalam JavaScript, lihat oleh Edureka. Latihan Pengesahan Pembangunan Web akan membantu anda belajar bagaimana membuat laman web yang mengagumkan menggunakan HTML5, CSS3, Twitter Bootstrap 3, jQuery dan Google API dan menyebarkannya ke Amazon Simple Storage Service (S3).

Ada soalan untuk kami? Sila sebutkan di bahagian komen 'Panjang Array dalam JavaScript' dan kami akan menghubungi anda.